Tac-Sim Rules

Gepost in Tac-Sim

 

Extra Terrain Rules

 • Het volledige terrein mag gebruikt worden.
 • Ook de gangen in het fort
 • De chalet en het vervallen huis achter de chalet zijn toegelaten
 • De middengang is ook speelveld!!!
 • 3 bunkers in de gang zijn speelveld!!!
 • De SWAT-gang is open en is speelveld!!!
 • De welkomstruimte en de gebruikelijke omkleedbunker is SAFETYZONE!!!
 • De vissershuisjes zijn OFF-LIMIT (uitzondering 2)

Dresscode

 • Er zullen 2 teams zijn die door de organisatie wordt opgedeeld. 1 team bestaat uit Urban en alle types zwarte camo, aangevuld met andere camo. Het andere team zal samengesteld worden op basis van de opgegeven camo.
 • Locals en verzet: Burgerkleding, Kaki

Teamrules

 • Er zijn 2 teams!
 • Elk team heeft een Generaal!
 • Elk team wordt onderverdeeld in Squads waarbij elk Squad een Squad-Leader heeft. Deze vallen onder leiding van de Generaal of Kolonel!
 • 1 Squad-Leader wordt benoemd tot Korporaal en is de eerste in rang om de Kolonel op te volgen.
 • De soldaten zullen alle orders opvolgen van de Squad-Leader, die op zijn beurt directe orders opvolgt van de Kolonel!
 • Tijdens briefing en debriefing van Generaal, Kolonel en/of Squad-Leader zal iedereen aandachtig luisteren. Praten of ongehoorzaamheid mag bestraft worden met Push-ups (10x). Dit is niet als grap bedoelt en mag ook door oversten niet misbruikt worden! Doch dient er ten allen tijden respect te zijn.
 • Squad Leaders worden vooraf door de organisatie gekozen. Iedereen mag zich opgeven voor deze functie via het inschrijvingsformulier. Squad-Leaders moeten in het bezit zijn van een portofoon en volgen altijd de bevelen op van hogerhand. Om deze functie te kunnen uitoefenen is enige ervaring vereist. Je moet wel altijd op een correcte manier met je Squad-Members kunnen omgaan.
 • Squad-Leaders MOETEN zich vooraf alle regels eigen maken! Alle regels min of meer van buiten leren is dus wel aan te raden!

Game Rules

 • De Generaal staat tijdens de hele missie in verbinding met alle Squad-Leader!
 • Elk Squad werkt als 1 geheel. Solomissies zijn niet toegelaten, behalve indien dit gemeld wordt. Elk Squad zorgt voor zichzelf!
 • Per Squad is er 1 Medic. Bij een HIT door de vijand roep je HIT, gaat ter plaatse zitten of liggen en je roept voor een Medic. 
  De volledige Squad zal alles doen om eerst hun gewonde in veiligheid te brengen en te verzorgen. De Medic verzorgt de gewonde terwijl de rest voor dekking zorgt. 
  Per Squad zijn er x-aantal Medic-Kits beschikbaar. Bij de eerstvolgende HIT nadat alle Medic-Kits uitgeput zijn, is de volledige Squad uitgeschakeld. De Squad-Leader geeft dan de order om met fluovestjes terug naar de Headquarters te gaan. Daar worden de Medic-Kits terug aangevuld. De Medic kan zichzelf niet verzorgen. Bij een HIT roept hij MEDIC DOWN en zal een andere soldaat de Medic verzorgen!
 • Bij een Knife-Kill zal men GEEN HIT roepen!!! Het slachtoffer zal ter plaatse blijven zitten of liggen en kan pas na 60 tellen roepen voor een Medic! Bij het verzorgen van een Knife-Kill zal de Medic 2 Medic-Kits nodig hebben!
 • Gewonde soldaten kunnen gevangen genomen worden! Indien je een gewonde soldaat gevangen neemt dien je deze tot aan de Headquarter van je eigen team te vervoeren. Soldaten die gevangen zijn mogen tijdens het vervoeren niet roepen of communiceren met het eigen team! Door een gevangene tot je eigen Headquarter te vervoeren moet hij de informatie van zijn missie prijsgeven aan de Generaal. Indien de gevangene beslist om niet te praten om zijn team te helpen zal hij een half uur gevangen gehouden worden! Daarna mag de gevangene met zijn fluo vestje terug tot zijn eigen Headquarter en de Generaal zal er voor zorgen dat je terug bij je eigen Squad kunt aansluiten!
  Indien een Squad-Leader gevangen word genomen dient de volledige Squad zich met het fluo vestje zich terug te begeven naar de headquarters!
 • Teams dienen tactisch op te trekken!
 • Open en bloot over een open veld rennen is niet toegelaten, behalve indien men terugtrekt! Buddysysteem is wel toegelaten!
 • Open en bloot rechtstaan in WAR-ZONES kan leiden tot een HIT! Ook al heeft er niemand geschoten!!!
 • Bij het opmerken van een overtreding zoals de 2 voorgenoemde regels, kan een Marshall, Squad-Leader of Generaal deze persoon aanduiden als zijnde HIT! De HIT-regel treedt dan in werking!
 • In het begin van het spel vertrekt iedereen vanuit de Safety-Zone met lege magazijnen. Geen enkel magazijn mag bb’s bevatten.
 • Per Squad wordt gelimiteerd munitie voorzien per soldaat. Indien een Squad zonder munitie komt te zitten moeten zij terugtrekken om zich in de headquarters terug te bevoorraden.
 • Verbruik van munitie en Medic-Kits wordt genoteerd door de Generaal. Overmatig gebruik van bevoorrading beïnvloed de eindscore!
 • Er zal tijdens het spel slechts beperkt Support-Weapons gebruikt mogen worden. De soldaat met support kan wisselen. De Generaal geeft toestemming en coördineert. Support krijgt meer munitie! Denk aan uw bevoorrading en eindscore. Gebruik de juiste middelen op het juiste moment.
 • Er zal tijdens het spel slechts beperkt aantal Snipers gebruikt mogen worden. De soldaat als Sniper kan wisselen. De Generaal geeft toestemming en coördineert. Dit kan veranderen tijdens het spel.
 • Request Dropping! Indien de headquarters ingesloten is kan een dropping aangevraagd worden via de Generaal. De unimog brengt maximum 1 sectie tot aan de gevraagde locatie. Let op! Droppings zijn niet altijd beschikbaar!

In-game rules

 • Reserve gear is zeker aanbevolen. Zorg voor minimum 2 reservewapens om het spelverloop vlot te laten verlopen!
 • Zorg voor reserve batterijen en gas! Deze mogen in Headquarters staan. (labelen!!!)
 • Je eigen munitie voorraad neem je mee naar de Headquarters. Daar wordt bepaald hoeveel munitie je mag meenemen op missie. Elke sectie krijgt een eigen plaats. Zet je naam op je eigen zak bb’s! De generaal zal dit controleren!
 • Real-, Low- en of Mid-caps zijn niet verplicht maar wel toegelaten!
 • Eigen dranken of snacks zijn toegelaten. Via de Headquarters zal er ook water voorzien worden!
 • Verlaten van het terrein is niet toegelaten (behalve in noodgevallen)
 • Bij een drop-out van 3 leden per Squad worden de rest van de leden onderverdeeld in andere Squads!
 • Toiletbezoeken gebeuren per Squad. De gehele Squad onderbreekt hun missie, gaat met fluo vestje naar de toiletten en zal nadien terug starten vanaf de Headquarters!
 • Roken is per uitzondering toegelaten in de Headquarters. De volledige Squad wacht tot iedereen terug compleet is eer terug te beginnen. (Denk aan de asbak)
 • Afval mag per uitzondering gedropt worden in de Headquarters (sorteren)

FPS Rules

 • Pistols, Shotguns max 330 (geen pang-regel)
 • AEG’s max 360 (Niet schieten binnen 5 meter, Knife of Pistol gebruiken)
 • AES en Support, max 400 (Niet schieten binnen 10 meter, Knife of Pistol gebruiken)
 • Snipers max 500 (Niet schieten binnen 20 meter, Knife of Pistol gebruiken)

Wapens krijgen kleursticker die staat voor de categorie en minimum schietafstand!
Geen PANG regel. WEL Knife of Pistol!!! 
Enkel replica's met een groene sticker mogen binnen de 5 meter op iemand schieten.

Minimum schietafstanden!

 • 000 fps - 330 fps = 0 meter (Groen)
 • 330 fps – 360 fps = 5 meter (Geel)
 • 360 fps – 400 fps = 10 meter (Blauw)
 • 400 fps – 500 fps = 20 meter (Rood)

Mission Rules

 • Objectives worden op willekeurige tijdstippen vrijgegeven!
 • De Generaal behandelt en delegeert de objectives aan de Squads!
 • Eén of meerdere Squads kunnen aan één objective deelnemen. Eén Squad kan meerdere objectives hebben! De Generaal beslist en kan mogelijkerwijs bijsturen!
 • Bij falen van een missie door één of meerdere Squads kan een objective aan andere Squads doorverwezen worden!

Mission Locals

 • Op het terrein kunnen op willekeurige tijdstippen locale bewoners en/of locale strijders passeren. Het is niet toegelaten om locals of strijders zonder reden neer te schieten. Contact maken is toegelaten.
 • Het raken van burgers of locale strijders zonder toestemming van Generaal kan leiden tot een lagere eindscore!

Transport

 • Mogelijk kunnen er voertuigen passeren
 • Voertuigen kunnen gebruikt worden maar enkel mits toestemming van de generaal